Съставни части на вратата

Кои са основните съставни части на вратата? Защо част от тях вече не се използват?

Разберете кои са основните съставни части на интериорните и входните врати през които минавате всеки ден. Обръщаме внимание, че поради модерните начини на изработка, някои от частите вече не фигурират като отделни елементи, но названията се запазват.

Каса на вратата

Касата е тази част която „опакова“ вратата. При монтажа касата се монтира по стената в стаята като тя очертава мястото където трябва да се постави крилото на вратата. Повечето врати на пазара се продават заедно с касата. Но ако желаете по-евтино решение, има и опции да закупите врати без каса.

Крило

Крилото (не е именувано на картинката) включва всички изобразени части без пантите и касата. Модерните машини за изработка могат да създадат изцяло крило на врата, без да е необходимо занаятчийски дърводелски умения. Но едно време не са разполагали с машини и технологии, а всичко се е правило на ръка.

Крило

За релси се смятат тези вертикални или хоризонтални греди (дъски), които придържат крилото и осъществяват връзката с касата. За тях чрез пантите се прикрепя крилото към касата и се образува цялостна композиция.

Средната релса, на която е поставен заключващия механизъм е също известна като заключваща релса.

Панел

Това са продълговатите елементи между релсите, които заемат голямата площ от крилото. Те могат да не са толкова масивни като другите елементи и върху тях може да се изобразят декоративни елементи.

Заключващ механизъм

Тук принадлежат бравата и ключалката като стандартни елементи. В някои от по-специалните входни врати може да има допълнително заключване по основата на крилото или то двете страни на заключващата релса. Съвременните варианти са много.

Панти

Най-често срещани са стоманените панти. Те прикрепят крилото на вратата към касата. Ако погледнете към своята интериорна врата, ще забележите, че стандартно има два броя панти. На съвременни входни врати може да се наблюдават по три или четири панти за по-голяма сигурност.

Праг (входна врата)

Прагът най-често присъства при входните врати. Към него може да интегрира допълнителен заключващ механизъм за сигурност на дома.


Design and SEO by SS Studio